Audyt i kontrola projektów

Prowadzenie projektów sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej często wiąże się z koniecznością okresowego przeprowadzenia audytu w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek znalezienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry do przeprowadzenia tego rodzaju kontroli. Większość przedsiębiorców staje przed dylematem gdzie znaleźć odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, która należycie przeprowadzi audyt projektu. Jaką mają gwarancję, że przeprowadzony audyt będzie rzetelny i zgodny z międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego? Narasta obawa czy Instytucja Pośrednicząca nie zakwestionuje rzetelności przeprowadzonego audytu.

 

Firma Synergy posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę w zakresie audytu projektów unijnych. Nasi audytorzy posiadają międzynarodowe certyfikaty w zakresie audytu wewnętrznego. Przeprowadzimy audyt Twojego projektu w sposób należyty i z zachowaniem międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego oraz kodeksu etyki.